Kloka ORD  Länkar

"Experiencing does not lead to freedom; experiencing is freedom!
("Att uppleva leder inte till frihet; att uppleva är frihet")
                Sri AmmaBhagavan

Be the change you want to see in the world"                                    Gandhi